Ямар ордны бүсгүйчүүд, сайн эхнэр болдог вэ?

Эхнэр хүн гэдэг эр нөхрийнхөө ар талыг сайтар хариуцаж, хайр халамжаар дутаалгүй байхаас гадна үр хүүхдээ зөв зүйтэй хүмүүжүүлэх үүрэгтэй байдаг. Харин ямар ордны бүсгүйчүүд хүний сайн хань, хүүхдийн сайн ээж байж чаддаг бол?

[os-widget path=”/%D0%A1%D0%9B%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%80/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BD%D1%8B-%D0%B1%D2%AF%D1%81%D0%B3%D2%AF%D0%B9%D1%87%D2%AF%D2%AF%D0%B4-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%8D%D1%85%D0%BD%D1%8D%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B3-%D0%B2%D1%8D” of=”%D0%A1%D0%9B%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%80″]