Ээж байх хамгийн сайхан

Хүүхэдтэй болсноор эмэгтэйчүүд өөрийн хүүхэд насаа дахин мэдэрч, өөрийн нууцууд болон туршлагуудаа хуваалцах боломжийг олж авдаг. Том болох явцдаа хүүхдүүд өөрийн зам мөр, төгс төгөлдрийг олж авдаг боловч амьдралын эхэн үед ээж нь үлгэр жишээ авах хүн нь болж өгдөг. Эх хүн болно гэдэг ямар гайхалтай аз жаргалтай зүйл болохыг бидний бэлтгэсэн дараах зургуудаас үзээрэй.

before_and_after_pregnancy_01

before_and_after_pregnancy_02

before_and_after_pregnancy_03

before_and_after_pregnancy_04

before_and_after_pregnancy_05

before_and_after_pregnancy_06

before_and_after_pregnancy_07

before_and_after_pregnancy_08

before_and_after_pregnancy_09

before_and_after_pregnancy_10

before_and_after_pregnancy_11

before_and_after_pregnancy_12

before_and_after_pregnancy_13

before_and_after_pregnancy_14

before_and_after_pregnancy_15

before_and_after_pregnancy_16

before_and_after_pregnancy_17

before_and_after_pregnancy_18

before_and_after_pregnancy_19

before_and_after_pregnancy_20

before_and_after_pregnancy_21

before_and_after_pregnancy_22

before_and_after_pregnancy_23

before_and_after_pregnancy_24

before_and_after_pregnancy_25

before_and_after_pregnancy_26

before_and_after_pregnancy_27

before_and_after_pregnancy_28

before_and_after_pregnancy_29

before_and_after_pregnancy_30

before_and_after_pregnancy_31

before_and_after_pregnancy_32

before_and_after_pregnancy_33

before_and_after_pregnancy_34

before_and_after_pregnancy_35