Өглөө эрч хүчээр дүүрэн сэрэх аргууд

Өглөөний хүн байна гэдэг олон хоногийн дадал, өөрийн хандлага, хүсэл сонирхол, хичээл зүтгэл байсан цагт бий болдог. Гэвч өглөө бүр бидэнд сэрүүлгээ унтраагаад буцаад унтмаар санагдах үе тохиолдох нь бий.

Ийм үед өөрийгөө хүчилж босох биш, харин аз жаргалтай, эрч хүчтэйгээр эхлүүлж байж тэр өдөр эерэг өнгөрч, цаашлаад өөрөө ч инээмсэглэл дүүрэн өнгөрүүлдэг. Тэгвэл өөрийнхөө амьдралын хэв маягт бяцхан өөрчлөлт гаргаад өглөө бүрийг инээмсэглэлээр эхлүүлэхдээ бэлэн үү?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.